Vigor heeft ruime ervaring met het uitvoeren van EVC-procedures in de Kinderopvang. Vanuit onze betrokkenheid met de sector waren we verheugd te lezen dat er inmiddels een EVC-branchestandaard is goedgekeurd door betrokken cao-partijen. We delen hierbij graag de informatie hierover in een bericht uit de nieuwsbrief van Kinderopvang Totaal (geschreven door Frida Noordzij).

Mensen die graag willen werken in de kinderopvang en relevante praktijkervaring hebben, maar níét beschikken over de juiste opleiding, kunnen via genoemd EVC-traject de competenties aantonen van de Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang. Eerder hebben de cao-partijen al besloten dat in de kwalificatie-eis die gesteld wordt als voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang, het EVC-branchecertificaat wordt toegevoegd als mogelijkheid om te kwalificeren.

Tot stand komen EVC-branchestandaard

In november 2020 hebben cao-partijen besloten tot een aantal acties om de instroom van nieuwe medewerkers te vergroten. Dit heeft destijds geleid tot uitbreiding van de kwalificatie-eis in februari 2021 met 174 diploma’s. Daarnaast is toen het percentage voor niet afgeronde hbo bachelor opleidingen voor de bso verlaagd naar 50% van de studiepunten of overgang naar het 3e jaar. Op dat moment is ook gestart met de ontwikkeling van de EVC-branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang.

Ervaringscertificaat en branchecertificaat

Na het afronden van de EVC-procedure krijgen kandidaten een Ervaringscertificaat, dat bij Kinderopvang werkt! verzilverd kan worden met een branchecertificaat als blijkt dat de kandidaat voldoet aan de branchestandaard.