De Vereniging van EVC-aanbieders is een feit. Op 14 januari jl. heeft de eerste algemene ledenvergadering na de oprichting  plaatsgevonden. Daarin is het definitieve bestuur benoemd, waar ook Vigor zitting in heeft. De Vereniging is opgericht als krachtige gesprekspartner voor overheid, brancheorganisaties en alle andere partijen die EVC willen inzetten voor de waardering van medewerkers tot snellere en bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het doel: het bewerkstelligen van een professionaliseringsslag binnen de EVC-branche.

Het nieuwe bestuur

Gekozen is voor een onafhankelijke voorzitter in de persoon van Johan van Dam, in het dagelijks leven adviseur van ondernemersvereniging FME. De FME is als de brancheorganisatie voor de metaal en elektro in het verleden ook al een voortrekker geweest in de totstandkoming van het EVC Stelsel.

Klaas Hoeksema van EVC-aanbieder Vigor is door de ledenvergadering verkozen als secretaris. Joyce Bouwknegt van EVC-aanbieder Jeugdprofessionals Nederland is verkozen tot penningmeester, een rol die ze ook al in de oprichtingsperiode vervulde.

Wat doet de Vereniging?

De Vereniging van EVC-aanbieders vertegenwoordigt inmiddels ongeveer zeventig procent van alle door het Nationaal Kenniscentrum EVC erkende EVC-aanbieders in Nederland en het Caribisch gebied. Alle leden van de Vereniging van de EVC-aanbieders zijn onafhankelijk en voldoen aan de kwaliteitseisen van EVC Kwaliteitscode 3.0.

De Vereniging heeft de volgende doelstellingen en uitgangspunten:

1. Het versterken en duurzaam (toekomstbestendig) maken van het huidige EVC-stelsel.

2. Het versterken van de rol van de gezamenlijke EVC-aanbieders binnen het EVC-stelsel.

3. Eensgezind naar het maatschappelijke speelveld optreden.

4. Schaalvoordeel door gemeenschappelijke voorzieningen realiseren.

Kwaliteitskeurmerk

De Vereniging is daarnaast een kwaliteitskeurmerk. Voor alle leden van de vereniging geldt dat door het lidmaatschap wordt gegarandeerd dat alle leden aan de actuele kwaliteitseisen voldoen en onafhankelijk zijn, zodat zich geen ongewenste belangenverstrengeling met opleidingen kan voordoen. Bovendien zijn alle leden van de Vereniging geregistreerd als Erkende EVC-aanbieder bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Alle aangesloten EVC-aanbieders zijn te vinden op verenigingvanevcaanbieders.nl.