Tegenwoordig voeren we bij EVC Centrum Vigor vooral veel individuele trajecten uit en zijn we actief in alle sectoren, maar de basis van onze aanpak hebben we gelegd in de industrie. We blikken graag even met je terug naar toen…

Onze eerste opdracht

Onze eerste opdracht, in het jaar 2000, voerden we uit bij het toenmalige Corus (nu Tata Steel). Het bedrijf kampte met een tekort aan kader- en middenkaderfunctionarissen en wilde de medewerkers sneller binnen de organisatie laten doorgroeien. Wij kregen de opdracht om de competenties van de medewerkers in kaart te brengen. Daarbij keken we niet alleen naar hun vakbekwaamheid, maar ook naar hun beroepsoverstijgende competenties. Zo gebruikten we EVC om inzichtelijk te maken of een medewerker op een hoger niveau inzetbaar was.

Hoger diplomaniveau

Een aantal jaar later, het was inmiddels 2008, maakten de farmaceutische en voedingsindustrie een grote innovatieslag. Processen werden steeds meer geautomatiseerd en in plaats van bedieners van machines werden de medewerkers procesoperators die achter monitoren de processen aanstuurden. Dat betekende dat een hoger diplomaniveau noodzakelijk was.

Werkend leren in combinatie met EVC

Zo gebruikten we EVC om in kaart te brengen waar medewerkers in hun ontwikkeling stonden. Niet om direct te kwalificeren, maar om te kijken welk hoger niveau binnen bereik was. Het bedrijf organiseerde Werkend Leren-trajecten, die vervolgens weer werden afgesloten met een aanvullend EVC om de medewerkers te kwalificeren. Dat gebeurde toen op heel grote schaal.

Geoptimaliseerde productie

Een mooie bijkomstigheid was dat de trajecten bij alle bedrijven tot een geoptimaliseerde productie leidden. Daarnaast werd een aantal bedrijven mede hierdoor bij internationale audits als excellent gekwalificeerd, waardoor ze een internationale concurrentieslag wonnen. En bij een van de organisaties leidde het proces zelfs tot een foutloze productie. Een complete opslaghal voor foutproductie werd hierdoor overbodig en kon worden ingezet voor een ander doel.

Tot op de dag van vandaag maakt Vigor voor organisaties en individuen via EVC inzichtelijk wat het inzetbaarheidsniveau van mensen is.