Om het maximale rendement uit een EVC-procedure te halen, is een zorgvuldige intake essentieel. Daarom hanteren wij hiervoor bij EVC Centrum Vigor onze eigen, unieke aanpak. Debby Jutte vertelt erover. “Kandidaten kunnen vaak meer dan ze zelf denken.”

Debby Jutte werkt als EVC-begeleider en coördinator van de begeleiders bij EVC Centrum Vigor en voert jaarlijks vele intakegesprekken met kandidaten. ‘Zodra iemand zich heeft aangemeld voor een EVC-procedure, neem ik contact met hem of haar op om een afspraak in te plannen,’ vertelt Debby. ‘Ik vraag dan ook altijd of de kandidaat een cv beschikbaar heeft, zodat ik dat kan gebruiken ter voorbereiding. Mocht de kandidaat geen cv hebben, dan is dat overigens geen enkel probleem. Dan zorgen we ervoor dat we er samen een maken gedurende de intake.’

Verborgen ontwikkelmomenten

Het doel van de intake is alle ervaringen van de kandidaat in kaart te brengen. En daarbij gaat het ook om de verborgen ontwikkelmomenten. Debby: ‘Daar bedoelen we ervaringen mee die niet zomaar uit de werkervaring van de kandidaat zijn af te leiden. Soms heeft een kandidaat er zelf ook geen weet van. Vaak gaat het om kennis of ervaring die zó vanzelfsprekend is voor de kandidaat, dat hij of zij deze zelf in eerste instantie vergeet te vermelden. Maar die verborgen ervaringen zijn vaak juist heel waardevol.’

Fokschapen

Kandidaten denken bij opgedane ervaringen meestal vooral aan hun vakgebied. Zo sprak Debby onlangs een kandidaat die leiding geeft aan 22 kraanwagenmachinisten. ‘Tijdens de intake praatte hij volop over zijn werk. Pas aan het eind vertelde hij min of meer terloops dat hij ook nog eens 52 fokschapen had en dat hij land verpachtte. Dat deed hij er ‘gewoon’ nog even bij. Een duidelijk voorbeeld van verborgen ervaringen; deze kandidaat hield veel meer ballen in de lucht dan je op het eerste gezicht zou denken.’

Zelfreflectie

Een grondige intake helpt de kandidaat ook, doordat hij of zij al voor het assessment wordt uitgedaagd om grondig na te denken over zijn ontwikkelmomenten. Debby: ‘Dat zorgt voor een stukje zelfreflectie, waardoor de kandidaat beter voorbereid is op het assessment. En dat leidt uiteindelijk weer tot een beter assessmentresultaat.’

Veilige setting

Ook de locatie van de intake is belangrijk, vervolgt Debby. In een veilige setting kan een kandidaat zich immers zo goed mogelijk openstellen. ‘Meestal spreken we af op het werk, omdat dat vertrouwd is. Maar soms voelt het daar juist niet veilig voor de kandidaat. Dan spreken we elders af.’

Randen opzoeken

Tijdens de intake is het dus van belang dat de kandidaat zich op zijn gemak voelt. Debby: ‘De kandidaten stellen we op de hoogte van het procesverloop. Een vaak zichtbare ontspanning is af te lezen als onze werkwijze zichtbaar wordt. Maar we zoeken ook altijd de randen op. Want alleen op die manier kunnen we het inzetbaarheidsniveau van de kandidaat optimaal beoordelen.’

Duidelijk onderscheidend

Het verslag dat Debby van de intake maakt, vormt het basisdocument voor de assessoren, die er vervolgens tijdens het assessment nog dieper op ingaan. Daarnaast wordt het definitieve intakerapport later als bijlage bij het ervaringscertificaat gevoegd. ‘Het is dus ontzettend belangrijk dat we tijdens de intake zoveel mogelijk input krijgen,’ zegt Debby. ‘Daarom brengen wij bij Vigor naast de vaktechnische ervaringen ook de beroepsoverstijgende ervaringen in kaart. Wij onderscheiden ons daarmee duidelijk van andere EVC-centra. We nemen echt de hele mens onder de loep.’