Wat heeft een pauw te maken met EVC? Meer dan je misschien denkt. ‘De pauw staat bij ons symbool voor EVC,’ vertelt Annie Kempers, directeur van het Nationaal Kenniscentrum EVC. ‘Wanneer een pauw trots is, zet hij zijn staart overeind en dan worden alle “ogen” in zijn veren zichtbaar. Al die ogen samen kun je beschouwen als iemands competenties. Met een EVC maak je die competenties inzichtelijk.’

Branchestandaarden erkennen

Borging van kwaliteit is daarbij van groot belang. ‘Het Nationaal Kenniscentrum EVC is aangewezen door de Stichting van de Arbeid om de regierol in het EVC-stelsel te vervullen,’ aldus Annie Kempers. ‘Concreet betekent dit dat wij branche- en beroepsstandaarden erkennen voor toepassing en dat wij EVC-aanbieders erkennen en samen met de Beoordelende Organisaties hun kwaliteit bewaken.’

Hoe gaat dat erkennen van branchestandaarden in zijn werk?

Annie Kempers: ‘Als er vanuit een branche competenties en vakvereisten zijn gedefinieerd, dan liggen die vaak vast in een beroepscompetentieprofiel. Op basis daarvan moet worden aangegeven hoe deze competenties feitelijk moeten worden gemeten. Wanneer dat gedragen wordt door de sociale partners – zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties uit de desbetreffende sector – dan erkennen wij deze standaarden.’

Kwaliteitscode

Het Nationaal Kenniscentrum EVC beoordeelt de kwaliteit van EVC-aanbieders op een aantal manieren, zegt Kempers. ‘De EVC Kwaliteitscode is daarbij normaal gesproken het uitgangspunt. In die code is vastgelegd waaraan instellingen moeten voldoen. Zo moeten ze beschikken over een vakbekwame assessoren, moeten ze eenduidig opschrijven wat een kandidaat heeft aangetoond en moeten ze een erkende standaard hanteren.’ Er zijn drie organisaties die de beoordelingen uitvoeren. ‘Zij maken een rapport op en wij kijken vervolgens of alle aspecten gemeten zijn die we met elkaar hebben afgesproken. Als dat zo is, komen we tot een erkenning. Op basis van die erkenning mag een EVC-aanbieder dan EVC-procedures uitvoeren.’

Aanvullende eisen

Naast de Kwaliteitscode komt het ook voor dat bepaalde sectoren aanvullende eisen stellen. Kempers: ‘Dat is bijvoorbeeld het geval bij de beroepsstandaard voor de vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. De organisaties in dat domein hebben extra voorwaarden gesteld voor de kwaliteitsborging, namelijk dat iedere EVC-procedure door twee assessoren moet worden uitgevoerd, waarvan er eentje uit het werkveld komt. Verder hebben ze onder meer vastgelegd dat er bij de EVC-procedure onaangekondigd toezicht plaatsvindt. Tijdens zo’n bezoek wordt beoordeeld of er exact volgens de richtlijnen en afspraken wordt gewerkt.’

Constante kwaliteit

‘Op die manier bereiken we een constante kwaliteit die de sector ervan verwacht,’ vervolgt Kempers. ‘Wanneer de kandidaat aan alle kennisdomeinen heeft voldaan, kan hij zijn vakbekwaamheidsbewijs in ontvangst nemen. Daarvoor moet de EVC-aanbieder het ervaringscertificaat van de kandidaat naar ons toesturen. Het Nationaal Kenniscentrum EVC geeft vervolgens het vakbekwaamheidsbewijs uit.’

EVC-register

Hoe weet je nu waar je voor een bepaalde EVC-procedure terecht kunt? ‘Daarvoor is het EVC-register,’ antwoordt Kempers. ‘Daarin kun je per sector zien welke EVC-aanbieders erkend zijn. Daarnaast kunnen werkgevers het EVC-register raadplegen om te checken of iemand een bepaald ervaringscertificaat heeft behaald. Bovendien is het register van belang voor examencommissies wanneer een kandidaat ervaringscertificaat wil verzilveren in een mbo- of hbo-diploma.’

Vertrouwen

Kortom, kwaliteitsborging is een wezenlijk element in het EVC-stelsel. Kempers: ‘Kwaliteit moet gewoon aanwezig zijn, het moet geborgd zijn en het moet ook duidelijk zijn. Iedereen moet er vertrouwen in kunnen hebben en dat kan alleen wanneer er transparantie in acht wordt genomen.’

Meer lezen over kwaliteitsborging?

Lees dan ons blog: ‘Zo wordt de kwaliteit van EVC-procedures gewaarborgd.’