Bonniers Zorg, gericht op het verlenen van thuiszorg, wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning, zat in het voorjaar van 2020 met de handen in het haar toen ze een grote som geld terug moesten betalen aan haar zorgverzekeraar. Enkele medewerkers bleken niet te voldoen aan de strenge eisen van die zorgverzekeraar: zij moesten minimaal beschikken over een verzorgende IG niveau 3 diploma. De door hen verleende zorg zou daarmee niet in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Om het functioneringsniveau van de medewerkers inzichtelijk te maken, nam het bedrijf Vigor in de arm en werd een EVC-traject opgestart. Als alles goed gaat, hebben vijf medewerkers over een aantal maanden hun EVC-certificaat in handen.

Bonniers Zorg is een echt familiebedrijf. In 1999 werd het opgericht door Diana Bonnier. In 2009 droeg zij het stokje over aan twee van haar kinderen: Louise en Coen Bonnier. Sinds 2020 staat Louise alleen aan het roer. In de loop der jaren is Bonniers Zorg uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf met inmiddels 21 zorgmedewerkers en 30 huishoudelijke medewerkers, allemaal even betrokken en enthousiast.

Het is voor Louise een behoorlijk stevig jaar geweest. “Ik stond er alleen voor, dat was natuurlijk ontzettend spannend, zeker toen de coronacrisis ook nog eens tussendoor kwam. Maar de triomf is des te groter nu we dat eerste jaar zo goed hebben doorlopen.”

Groen licht

In 2020 liep Louise tegen een ander probleem aan. “Sinds 2019 zijn we gecontracteerd bij een grote zorgverzekeraar. In 2020 kregen we een zogenaamde materiële controle en bleken enkele medewerkers niet aan de rigide en strenge eisen te voldoen. Voor mij onbegrijpelijk omdat het gaat om kundige mensen die hun werk prima doen, alleen simpelweg niet over het benodigde diploma beschikken. Dat leverde behoorlijk wat stress op.”

In november 2020 werd Vigor ingeschakeld maar het was nog even onzeker of de zorgverzekeraar akkoord zou gaan met een EVC-traject. “Voor de overheid is een EVC dan wel gelijkwaardig aan een diploma, maar zorgverzekeraars varen vaak hun eigen koers. Gelukkig kregen we na twee maanden eindelijk groen licht en werd de waarde van EVC erkend.”

Erkenning van verworven competenties motiveert

Onlangs zijn vijf medewerkers van start gegaan met het EVC-traject. “In februari 2021 hebben ze een persoonlijk begeleider toegewezen gekregen en is er een intakegesprek geweest. Het is erg fijn dat er één iemand is waar je je vragen neer kunt leggen, het is allemaal heel laagdrempelig. We hebben echt het gevoel dat we bij Vigor gezien worden.” Iedereen is momenteel druk bezig met het verzamelen van de nodige documenten om het portfolio op te bouwen als start voor het EVC-onderzoek.

“Intern begeleidt onze zorg coördinator hen daar ook bij. Het is sowieso al winst dat de medewerkers zichzelf op deze manier beter leren kennen. Het mooie is dat ook wat zij geleerd hebben in hun privéleven wordt meegenomen. Vaak vinden mensen het allemaal maar heel gewoon wat ze in hun vrije tijd doen, en realiseren zich niet dat je je ook op die manier ontwikkelt. In een later stadium volgen de verdiepende interviews met de twee assessoren. Ik heb er alle vertrouwen in maar het is natuurlijk afwachten hoe het precies gaat verlopen.”

Verstevigen van het zorgteam

Twee van de betrokken medewerkers gaan in september alsnog een opleiding verzorgende niveau 3 doen. “Echt noodzakelijk is het niet, want het EVC certificaat is voor de zorgverzekeraar voldoende, ze doen het dus vooral om hun kennis en kunde als verzorgende IG-er te verdiepen. Sowieso is het zeer waarschijnlijk dat zorgverzekeraars hun eisen wat moeten versoepelen. In deze situatie van enorme krapte in de zorgsector mogen we blij zijn met iedereen die een steentje bij kan dragen. De inzichten zijn dus aan het veranderen. Ik zie de meerwaarde als het gaat om verstevigen van ons zorgteam. Ik weet al dat mijn medewerkers goed werk verrichten en beschikken over een schat aan kennis en vaardigheden, en dat wordt straks hopelijk nog eens bevestigd met deze EVC-trajecten!”