Het verzilveren van een vakbekwaamheidsbewijs in een diploma is volgens EVC-directeur Klaas Hoeksema als het stijgen van de zolder naar de kelder. In deze blog legt hij uit wat hij daarmee bedoelt.

In onze vorige blog kon je lezen dat beroepsregisters en branchestandaarden sterk in opkomst zijn en dat EVC een belangrijke pijler is onder deze ontwikkeling. Volgens Klaas Hoeksema, directeur van EVC Centrum Vigor, denken veel mensen nog steeds dat een diploma meer waard is dan een vakbekwaamheidsbewijs. “Er zijn diverse instanties die EVC-kandidaten adviseren om hun vakbekwaamheidsbewijs om te zetten in een diploma. Een rare en paradoxale opvatting,” stelt hij. “Want een diploma is per definitie een startkwalificatie en geen vakvolwassenheids- of inzetbaarheidsbewijs.”

Stap achteruit

Hoeksema noemt dit intern altijd “het stijgen van de zolder naar de kelder”. Hij legt uit wat hij daarmee bedoelt: “Als mensen al vakbekwaam zijn bevonden op basis van een opleidings- of beroepsstandaard en je zou dit alsnog willen verzilveren naar een diploma, dan verzilver je het naar iets dat voor de arbeidsmarkt op een lager inzetbaarheidsniveau ligt. Een diploma is natuurlijk waardevol voor jongeren of zij-instromers die hun vak nog moeten leren, maar voor mensen die hun vak al beheersen en over een vakbekwaamheidsbewijs beschikken die dit aantoont, is een diploma in feite een stap achteruit.”

Absurd advies

“Dus eerst een erkend vakbekwaamheidsbewijs behalen voor een branchestandaard als de Jeugdzorg en daarna adviseren om nog anderhalf jaar naar school te gaan om er een diploma van te maken, die een startkwalificatie op hetzelfde niveau is, is tamelijk absurd” vindt Hoeksema. “Behalve natuurlijk als het gaat om een diploma op een hoger niveau,” haast hij zich te zeggen. “Voor iemand die wil doorgroeien naar een ander vak of een hoger niveau kan het uiteraard wél zinvol zijn om naar opleidingen te gaan. Gelukkig hebben we inmiddels de ervaring dat ook opleidingen daarvoor een vakbekwaamheidsbewijs accepteren.”

Jaar van het Vakbekwaamheidsbewijs

Ten slotte blikt hij nog even terug naar het afgelopen jaar én vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. “Bij Vigor riepen we 2019 uit tot het Jaar van de Inzetbaarheid. Wat mij betreft wordt 2020 het Jaar van het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute.”