Wanneer je als kandidaat een EVC-traject gaat volgen, moet je ervan op aan kunnen dat de desbetreffende EVC-aanbieder voldoende kwaliteit biedt. Hoe wordt dat eigenlijk gecontroleerd? Je leest het in dit blog.

In Nederland zijn verschillende EVC-aanbieders actief; Vigor is er daar een van. Een EVC-aanbieder is een erkend bureau dat iemands kennis en kunde beoordeelt aan de hand van een relevante, landelijk vastgestelde standaard. Het resultaat hiervan wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Met een positief resultaat kan iemand versneld een carrièrestap maken en/of een verkort opleidingstraject volgen.

Onbesproken kwaliteit

Het is dan ook essentieel dat ECV-aanbieders werken volgens landelijke richtlijnen. In ons land zijn er een paar onafhankelijke partijen die dit toetsen, waaronder adviesbureau Hobéon. Dit bureau beoordeelt al vele jaren een groot aantal EVC-bureaus om vast te stellen of ze voldoende kwaliteit hebben om landelijk erkend te mogen worden als EVC-aanbieder. Fred de Bruijn van Hobéon vertelt: ‘De overheid eist dat een assessmentrapport van onbesproken kwaliteit is. Ons bureau is al sinds de jaren ‘90 betrokken bij EVC. Wat de Inspectie voor het Onderwijs doet bij onderwijsinstellingen, doen wij bij EVC-aanbieders.’

Advies

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Fred: ‘Op gezette tijden brengen we een bezoek aan de EVC-aanbieder. We kijken in de boeken en spreken de mensen. Op basis daarvan maken we een rapportage en brengen we advies uit naar het Nationaal Kenniscentrum EVC. Bij een positieve uitkomst is een EVC-aanbieder voor een periode van anderhalf jaar gecertificeerd.’

Inhoudelijk domein

Uiteraard moet een beoordelaar (assessor) voldoende verstand hebben van het inhoudelijke domein waarop de kandidaat wordt beoordeeld. Een erkenning van een EVC-aanbieder is daarom altijd gekoppeld aan een of meer vakgebieden, vertelt Fred. ‘Een aanbieder heeft nooit een integrale erkenning. Daarnaast staat of valt alles met de kennis en kunde van de assessoren,’ benadrukt hij. ‘Wij zeggen altijd: “De assessor is de hoeksteen van een goede EVC-procedure.” De procedure mag in de praktijk misschien wat rammelen, maar een goede assessor kan heel veel redden. Omgekeerd kan je de procedure helemaal uitgelijnd hebben, maar een incompetente assessor kan alles verprutsen.’

FB liggend

Kundigheid assessor

Hoe beoordeelt Hobéon die kundigheid van assessoren? Fred: ‘Dat doen we door middel van een gesprek en indien mogelijk door een aantal rapporten van hem of haar in te zien. We kunnen uiteraard niet alle assessoren spreken. Daarom doen we dit steekproefsgewijs. We vragen onder meer hoe de assessor te werk gaat en we leggen een aantal cases voor. Zo proberen we scherp te krijgen of de assessor kundig is om het werk uit te voeren. Daarnaast kijken we ook naar de wijze waarop de EVC-aanbieder de professionaliteit van de assessor waarborgt. Bijvoorbeeld door te vragen hoe het werving- en selectieproces van nieuwe assessoren is ingericht en of het bureau de assessoren regelmatig bij elkaar laat komen voor intervisie en overleg.’

Ontwikkelingen in EVC-land

Bij nieuwe EVC-aanbieders wordt de hele procesgang onderzocht, vertelt Fred. ‘Maar bij aanbieders die al langer actief zijn en waar we al vaker zijn geweest, zoals Vigor, weten we al dat de basisprocedures zoals intake en aanmelding in orde zijn. Dan richten we ons met name op audits in het betreffende domein. Niet elke audit wordt overigens uitgevoerd op de locatie van het assessmentbureau, zeker niet als het alleen om een verlenging gaat. We vragen daarom regelmatig rapporten op, die we vanaf ons eigen kantoor kunnen beoordelen. Maar we proberen wel regelmatig bij de aanbieders langs te gaan zodat we – in het verlengde van de audit – ook wat breder de ontwikkelingen in EVC-land kunnen doornemen. Dat is voor beide partijen uitermate vruchtbaar en bovendien noodzakelijk om je werk scherp te kunnen blijven uitvoeren.’