Twee medewerkers van Stichting Kinderopvang Berenhuis volgden de afgelopen maanden een EVC-traject om hun vakbekwaamheidsbewijs voor de Kinderopvang te behalen. Een intensief proces, dat ook op de organisatie de nodige impact heeft gehad. ‘Het kostte veel tijd, maar heeft ook veel opgeleverd.’

Stichting Kinderopvang Berenhuis is een stichting voor kinderopvang met vijf locaties in de Brabantse gemeente Sint-Michielsgestel. Het Berenhuis biedt kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuterarrangementen voor 2- tot 4-jarigen en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Twee medewerkers van Het Berenhuis volgden de afgelopen maanden een EVC-traject om hun vakbekwaamheidsbewijs voor de Kinderopvang te behalen.

Niet de juiste papieren

Een van de kandidaten had een mbo 4-diploma Sport en Bewegen op zak en was daarmee wel bevoegd om op de BSO te werken, maar niet op de dagopvang. De andere kandidaat had in het verleden een mbo 3-opleiding tot pedagogisch medewerker gevolgd, maar deze niet afgerond. Directeur-bestuurder Mathelijne Smids van Het Berenhuis vertelt: ‘Beiden waren volgens de letter van de wet dus niet voldoende gekwalificeerd om als pedagogisch medewerker in de kinderopvang te werken. Ze hadden allebei echter wel duidelijk de potentie hiervoor.’

Uitgebreid rapport

Daarom bood Smids de twee mededwerkers de mogelijkheid om zich via een EVC-traject te laten kwalificeren. Ze vervolgt: ‘Via Google ben ik op zoek gegaan naar een EVC-aanbieder met kennis van de kinderopvangbranche. Zo kwamen we bij EVC Centrum Vigor uit.’ Besloten werd om met één medewerker te starten. Nadat Vigor had onderzocht of de kandidaat geschikt was voor de EVC-procedure, volgde een uitvoerig gesprek met de assessor. Smids: ‘Daarna ontvingen we een uitgebreid rapport, waarin precies was aangegeven op welke onderdelen de kandidaat al wel voldeed en op welke punten nog niet.’

POP

Op basis daarvan stelde Smids een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met de medewerker op, dat inhoudelijk door Vigor werd getoetst. Vervolgens kon de medewerker met de verschillende opdrachten aan de slag. Smids: ‘Tijdens het traject kwamen we geregeld samen om de voortgang te bewaken en eventuele knelpunten te bespreken. De assessor van Vigor beoordeelde elke afgeronde opdracht. Zo kon in ruim een jaar tijd een compleet dossier worden opgebouwd.’

Feedback

Ondertussen was ook de andere kandidaat gestart met het traject. Zij werd begeleid door een collega van Smids. Maar ook de andere medewerkers van Het Berenhuis hielpen de beide kandidaten regelmatig met het zich eigen maken van de ontbrekende kennis. Mathelijne: ‘Als een kandidaat bijvoorbeeld als opdracht een overdrachtsgesprek moest voeren, dan was er altijd een collega bij dat gesprek aanwezig om na afloop feedback te geven over het verloop ervan. Die feedback kwam dan ook weer terug in de rapportages.’ Volgens Smids vonden de medewerkers het erg waardevol om hun collega’s te helpen. ‘Het heeft de onderlinge band versterkt. Het gaf de kandidaten het gevoel dat ze er niet alleen voor stonden.’

Vakbekwaamheidsbewijs

Beide medewerkers hebben kortgeleden hun vakbekwaamheidsbewijs in ontvangst mogen nemen, waarmee ze nu als pedagogisch medewerker bij Het Berenhuis aan de slag mogen. Smids kijkt voldaan terug op het traject: ‘Het was een aanzienlijke tijdsinvestering, zowel voor de kandidaten als voor onszelf. Maar dat is niet erg, want het heeft ons allemaal veel opgeleverd. Wat ik verder ook positief vond, was dat we Vigor bij vragen altijd goed konden benaderen. Alles bij elkaar is het hele proces erg prettig verlopen.’