Na afronding van het EVC-traject zijn er meerdere mogelijkheden om tot een landelijke erkenning van het Ervaringscertificaat te komen. Wanneer een kandidaat (nog) niet volledig vakbekwaam is betiteld, zijn er vier mogelijke ontwikkelscenario’s.

Scenario 1: Rechtstreekse verzilvering

Als uit het EVC-traject blijkt dat de kandidaat aan alle eisen en voorwaarden voldoet voor diplomering of certificering, kan het Ervaringscertificaat meestal rechtstreeks worden verzilverd. Wanneer het gaat om een erkende mbo-opleiding, dient de kandidaat eerst generieke toetsen af te leggen, de landelijke taal- en rekentoets, en met een voldoende af te ronden. Voor een Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute is dit niet nodig; dan kan het Ervaringscertificaat rechtstreeks worden omgezet.

Scenario 2: Vrijstellingen of maatwerk bij een erkende opleiding

Wanneer de kandidaat nog niet voldoet aan alle diploma-eisen, kan hij of zij de ontbrekende kennis opdoen bij een erkende opleiding. Op basis van de uitkomsten van het EVC-onderzoek kunnen vrijstellingen voor bepaalde vakken of onderdelen worden verleend. In de praktijk blijkt dit echter vaak erg lastig, omdat veel opleidingen er nog niet op zijn ingericht om individueel maatwerk te leveren.

Scenario 3: Werkend leren in de werksituatie

Als uit het EVC-onderzoek blijkt dat de kandidaat nog niet over alle benodigde competenties beschikt, kan de ontbrekende expertise ook in de werksituatie worden opgedaan. Via dit ‘werkend leren’ gaat de kandidaat zelf zijn eigen leerproces vormgeven, in samenwerking met leidinggevenden, collega’s en interne opleidingsvoorzieningen. Vigor werkt samen met een tweetal onafhankelijke partners die hierbij ondersteuning kunnen leveren, bijvoorbeeld bij het formuleren van leeropdrachten of coaching. Wanneer de kandidaat de nog niet erkende competenties heeft aangevuld, kan een aanvullend EVC-onderzoek worden uitgevoerd. Het vernieuwde Ervaringscertificaat kan vervolgens worden verzilverd in de vorm van een diploma of Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute. Deze optie is aantrekkelijk voor zowel de kandidaat als de werkgever. Ten eerste omdat het leren aan de werksituatie is gekoppeld, en daarnaast ontstaat er actuele kennisuitwisseling op de werkvloer. Hierdoor leidt dit leerwerkproces vrijwel altijd tot een kwaliteitsverhoging van het werk.

Scenario 4: Voorscholing op het EVC-onderzoek

Tijdens het intake- en ervaringsonderzoek wordt soms duidelijk dat de kandidaat niet over voldoende specifieke werkervaring of theoretische kennis beschikt. In dat geval kan er voorafgaand aan het EVC-onderzoek al een aantal leeropdrachten worden gegeven, zodat de kandidaat de vereiste competenties doelgericht kan ontwikkelen. Dit verhoogt de kans dat het EVC-traject direct succesvol wordt afgesloten. Het gaat hierbij altijd om maatwerk. Wanneer in dezelfde organisatie meerdere kandidaten dezelfde competenties moeten ontwikkelen, kan er een gezamenlijk programma worden opgezet. Ook hiervoor kunnen externe partners van Vigor worden ingeschakeld.

Meer lezen over dit onderwerp?

Lees dan in onze blog ‘Aanvullend onderzoek leidt tot nieuwe baan’ hoe Benjamin De keyzer via een aanvullend EVC zijn Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute heeft verkregen.