Sinds oktober werkt Amarilys bij Vigor als vaktechnisch assessor social work. “Dat ging vrij simpel via LinkedIn, Vigor was op zoek naar assessoren. Ik werk in het sociaal domein, maar heb daarnaast nog een aantal freelance activiteiten vanuit mijn eigen kleine onderneming. Dat doe ik voor een aantal hogescholen. De oproep voor assessoren sprak mij aan, ik heb gereageerd en na een telefoongesprek kon ik snel langskomen voor een opleidingsdag.”

Opleidingsdag

Amarilys vindt het belangrijk om te werken met mensen vanuit hun talent, kracht en kwaliteiten en dat is een eigenschap die goed past bij het idee van EVC. “Ik deed mee met een opleidingsdag bij Vigor en liep mee met twee EVC-gesprekken. Dat waren leuke, mooie gesprekken met de kandidaten. Daarna schreef ik schaduwrapporten met mijn bevindingen en ben ik zelfstandig aan het werk gegaan. Ik werk ook bij de reclassering en op deze manier krijg ik met veel verschillende organisaties te maken. Dat geeft een kijkje in de keuken bij anderen en dat is leuk. Het helpt weer bij andere dingen die ik doe. Zo begeleid ik ook studenten van hogescholen met hun afstudeerscriptie en daarbij moeten ze bijvoorbeeld breder kijken om bepaalde vraagstukken op te lossen. Het houdt me scherp om van anderen te horen hoe ze dingen aanpakken en ergens tegenaan kijken. Zo ontwikkel ik mezelf en leer ik van waar anderen mee worstelen.”

Concreet maken

Werken bij Vigor doet Amarilys er ‘dus gewoon bij’. “Ja, ik ben wel druk. Maar werken bij Vigor vind ik wel heel aangenaam, kleinschalig, met korte lijnen en het geeft me een boost in datgene wat ik verder nog doe. Na het assessment zet ik voor de kandidaten zo goed mogelijk op papier wat ze precies doen en kunnen. Het is niet altijd eenvoudig concreet te krijgen wat je doet en hoe je dat doet, of ze zijn zich niet bewust van methodieken die ze gebruiken.”

Ontwikkelingstraject

Het ontwikkelingstraject bij Vigor zelf is Amarilys goed bevallen. Na de opleidingsdag en het schrijven van een schaduwrapport na gesprekken, heeft ze geleerd dat er qua rapportage iets te verbeteren viel. “Dat is prima om te weten. Vigor werkt ook met een bepaalde visie op het begrip competentie, waarin gedrag, acceptatie en resultaat centraal staan. Dat moet je je wel eigen maken, doorzetten en meters maken. Als nieuwe assessor word je gekoppeld aan een buddy die je, samen met de redactie, helpt om je dat eigen te maken en om die visie goed te borgen. Verder werk ik redelijk zelfstandig. Een EVC-onderzoek doe je altijd met z’n tweeën, in mijn geval samen met een beroepsoverstijgende assessor. Zelf ben ik een vaktechnisch assessor. Onafhankelijk van elkaar schrijven we een rapportage en geven elkaar feedback over elkaars stukken. Pas als wij de feedback hebben verwerkt, gaat het naar de redactie van Vigor, die het nog eens bekijkt en daarna worden de rapporten samengesteld en verzonden. En dan mag de kandidaat zelf natuurlijk ook nog iets vinden van de rapportage. Bijna altijd gaat dat goed.”

Kandidaat bekijken

Over kandidaten gesproken. “Je kunt wel een rapport schrijven en dat moet ook. Maar ik ben ook altijd op zoek naar het gevoel dat ik met die kandidaat zelf ook zou willen en kunnen samenwerken. Het is en blijft het sociaal domein, waarin we met mensen werken. Niet iedereen is geschikt om dit werk te doen en dat geeft wel een verantwoordelijkheid, ook aan mij als assessor. Ik voel me een poortwachter: als mensen niet kunnen reflecteren of niet weerbaar zijn, zijn ze niet altijd geschikt voor het werk in het sociaal domein. Ik vind dat ik daar goed naar moet kijken in een gesprek, het zijn dingen die niet altijd door een diploma te ondervangen zijn, maar wel belangrijk zijn in dit werk.”