Afgelopen jaar constateerden we al dat er veel beroeps- en branchestandaarden waren bijgekomen, zodat het leren op de arbeidsmarkt gericht vorm kon krijgen. Die trend heeft zich voortgezet en dat betekent in de praktijk dat we konden groeien. Denk aan de kinderopvang of techniek, met name infrastructuur. Ook in het voortgezet onderwijs zagen we deze ontwikkeling. Op het gebied van infrastructuur was er een sterke toename van trajecten voor Gas en Stroom niveau 2. Dat is een mooie ontwikkeling, want veel grotere bedrijven in het netwerkbeheer zoeken gekwalificeerd personeel. Door de diversiteit in onze doelgroepen zijn we meer maatwerk gaan leveren aan de arbeidsmarkt. Met name voor de lagere mbo’ers wordt EVC meer en meer bereikbaar. Zij kunnen vrij laagdrempelig hun kwalificatie halen. Tegelijkertijd kunnen we werkgevers meer maatwerk geven in de vorm van werven en opleiden. We horen regelmatig dat bedrijven niet hadden kunnen groeien zonder de toegevoegde waarde van (mensen met) een EVC.

Skillspaspoort

In de komende jaren krijgt het skillspaspoort een steeds grotere rol. In een EVC staat altijd een beroeps- of branche-standaard centraal. Het komt echter ook voor dat een werkgever alleen geïnteresseerd is in bepaalde specifieke competenties. In het skillspaspoort leggen we onderdelen van competenties vast, die voor de arbeidsmarkt relevant zijn. Denk aan warmtepompen. Op dit moment is er een grote behoefte aan technici met kennis van zaken rondom warmtepompen. De techniek verandert snel en opleidingen blijven daarbij achter. Als vaktechnische mensen zich nu specialiseren in warmtepomptechniek, kun je die onderdelen vastleggen in een skillspaspoort. Nog meer dan een EVC geeft een skillspaspoort de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Uiteindelijk kunnen verschillende onderdelen uit het skillspaspoort leiden tot een EVC-certificaat en ze sluiten elkaar dus niet uit, maar vullen elkaar juist aan.

Europees

Het skillspaspoort wordt voor alle EVC-aanbieders toegankelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat het skillspaspoort het EVC-stelsel versterkt. Het biedt ons allerlei mogelijkheden om nieuwe markten aan te boren. In het skillspaspoort kun je je competenties laten valideren en dan krijgt het serieuze waarde. Daar komt nog bij dat het skillspaspoort Europees geregeld is. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om op Europees niveau te kijken naar de competenties die iemand heeft. Waar het vergelijken van diploma’s in dat opzicht allerlei problemen oplevert, is daar bij een skillspaspoort geen sprake van.

Verder groeien

Het afgelopen jaar is Vigor sterk gegroeid en voor ons is dat een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Kwalitatief staan we goed bekend en dat willen we continueren. Wat we ook graag willen continueren is de goede samenwerking die we met onze klanten hebben. Dat is uiteraard essentieel om überhaupt te kunnen groeien en te doen waar we goed in zijn. We wensen u een goed begin van het nieuwe jaar!

Meer weten?

Meer weten over het skillspaspoort en de mogelijkheden die het biedt? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!